За нас

GE GROUP LTD

ДЖИ Е ГРУП ЕООД

Фирмата е официален вносител за България на Английските марки

TF GEAR

SPOMB LIMITED

SOLAR TACKLE 

Германската 

EHMANNS FISHING

Също така внася 

CARP SPIRT